Leadpoint כוללת מערכת ייחודית לבנייה וניהול דפי נחיתה.

דפי הנחיתה שלנו מבוססים על תמונת רקע וטופס השארת פרטים. מאחר והצורך הוא ביצירת דפי נחיתה בזמן קצר, שיטה זו הוכחה כשיטה היעילה והמקצועית ביותר.

דפי נחיתה