המערכת מייצרת באופן אוטומאטי קישור מיוחד עם זיהוי שלך לכל קמפיין שתיצור, על מנת שתוכל לעקוב אחר כל הלידים שמגיעים לקמפיין שפתחת.

במידה ויצרת משתמשים נוספים במערכת, לכל אחד מהם יהיה קישור מיוחד עם המזהה שלך, שיעזור לך לדעת מאיזה משתמש קיבלת לידים.

בסוף תהליך יצירת הקמפיין תוכל למצוא קישור מיוחד שלך לכל קמפיין בלשונית 'ניהול קמפיינים'. השתמש בקישור זה בפרסומים שלך על מנת לבצע מעקב.

52910bf8ec8d83b76f00004f