בהחלט. כל משתמש שתפתח תחת החשבון שלך כ'שותף' יוכל ליצור לעצמו כלים מיוחדים לקמפיינים שלך.