כנס ללשונית "דו"חות וסטטיסטיקות" בתפריט מימין. בעמוד זה תוכל לצפות בנתונים הבאים:

קמפיין

לידים

הקלקות

מחיר ליד

פסולים

רווח פוטנציאלי – רווח לפני פסילות

סה"כ רווחים

סיכום