כאשר מדברים על חוק מאגרי מידע למעשה מדברים על תקנות וסעיפי חוק מתוך חוק הגנת הפרטיות. חוק הגנת הפרטיות שואף להגן על פרטיותם של אזרחי המדינה.

בעידן האינטרנט פרטיהם האישיים ומידע אודות חייהם ומאפייניהם של האזרחים הפכו מטבע עובר לסוחר. הפרטים הללו שאנו נותנים לעסקים שונים, רשויות שונות, לנותני שירותים, לבתי עסק ומזינים באתרי אינטרנט שונים מתועדים ונשמרים במאגרי מידע ועלולים להגיע לידיהם של כל אחד שיעשה בהם שימוש שלאו דווקא מוצא חן בעינינו.

אתגרים בשמירה על פרטיות

מאגר מידע כולל מידע זמין שניתן לעשות בו שימוש רב ולהעביר אותו מגורם לגורם לשם קידום אינטרסים מסחריים, שיווקיים, כלכליים ואחרים. עובדות אלה מקימות צורך להגן על פרטיות האדם אל מול אתגרים חדשים ולא פשוטים. חוק הגנת הפרטיות שהוא, למעשה, חוק מאגרי מידע, נאלץ להתמודד עם סוגיות סבוכות וחדשות של הצורך בפרטיות והסיכונים האורבים לשמירה עליה. דרכים חדשות מגובשות וסעיפי חוק ותקנות נחקקים חדשות לבקרים במטרה להבטיח את פרטיות האזרחים בעידן בו המידע נגיש לכל.

חוק מאגרי מידע – הנחיות לשמירה על פרטי אנשים

אחד האמצעים לשמירה על פרטיותם של אנשים שפרטיהם נמצאים במאגרי מידע של גופים מסוימים היא אותו חוק מאגרי מידע, הכולל, למעשה, את פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות שכותרתו "הגנה על הפרטיות במאגרי מידע" ואת תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים).

חוקים אלה שואפים להסדיר את האופן בו אמורים לפעול ולנהוג המחזיקים במאמרי מידע. חוק מאגרי מידע עוסק בהגדרת מאגר מידע, שהוא למעשה מאגר מידע אישי, הכולל שלל פרטים ונתונים על אנשים; בדרכים שיש להתנהל לגביו, כולל חובת סודיות, חובת רישום מאגר מידע ועוד; בדרכים שמותר להשתמש בו; בחובות של מחזיקי מאגר המידע; בזכויות העיון במאגר המידע; באבטחת המידע שבמאגר ועוד.

עוד עוסק החוק בפן ישיר של שימוש במאגר מידע והוא שיווק ישיר – שיווק אלקטרוני. גופים רבים, בתי עסק, נותני שירותים ועוד משתמשים במאגרי מידע הכוללים פרטים של לקוחות קיימים ופוטנציאלים ומעבירים להם באמצעות שליחת מיילים מידע, פרטים, פרסומות וחדשות. החוק מפרט מה נחשב דיוור ישיר; כיצד יש לנהוג ולהתנהל בעת יישום דיוור ישיר; מגבלות על דיוור ישיר; זכויות הנמענים בדיוור ישיר ועוד.

הנחיות רשם מאגרי מידע